GINZA TANAKA CM

GINZA_TANAKA_CM_01
GINZA_tanaka_06

GINZA_TANAKA_CM_02

GINZA_TANAKA_CM_03

GINZA_TANAKA_CM_04

GINZA_TANAKA_CM_05

GINZA TANAKA BRIDAL TV-AD from DRAWING AND MANUAL on Vimeo.

CREDIT
Director: Seiichi Hishikawa

Assistant Director: Yutaka Obara
Creative Director: Wataru Takashima (Dentsu Young & Rubicam Inc.)
Director of Photography: Tomoichi Kimura(glows Inc.)
Music Director: Masaji Kawamura
Production: ENGINE FILM Inc.

Agency: Dentsu Young & Rubicam Inc.

More Projects