ITOKI SYNQA

SYNQA_Activity_03

SYNQA_Activity_02

SYNQA_Activity_01

SYNQA_Activity_04

SYNQA_Activity_05

SYNQA_Facility_01SYNQA_IP2013_L001

synqa_book_001

synqa_book_002

CREDIT
Creative Director: Yoichi Sotokawa
Planner: Morihito Kumano(eredie2), Yoshiyuki Yanagida(eredie2)

[CONCEPT BOOK]
Art Director: Yusuke Kobayashi
Designer: Yusuke Kobayashi, Takaharu Shimizu

[MOVIE]
Director/Edit: Ryosei Suzuki
Assistant Director/2nd Camera: Yutaka Obara
Director of Photography: Tomoichi Kimura(Glow’s)
Art Director: Yusuke Kobayashi
Visual Effects: Tetsuro Tsuji, Takaharu Shimizu
Takeo Saito, Hideo Ihara
Producer: Koji Karatsu
Sound Engineer: Takahisa Mitsumori(mergrim)
Editing Studio Coordinator: Masaya Yamada

CLIENT
ITOKI

More Projects