WEAVER「Shake! Shake!」MV


CREDIT
Director/Videographer/Edit: Kyotaro Hayashi
Videographer: Satoshi Watanabe
Lighting Director: Tatsuniwa Doi
Interior Coordinator: Mayumi Okamoto
Hair & Makeup: Yuki Miyamoto, sara, Kana Bando
Stylist: Shuhei Kai
Producer: Keiko Iino
Production: DRAWING AND MANUAL

CAST:
-WEAVER-
Yuji Sugimoto
Shota Okuno
Toru Kawabe

-Girls-
Kana Nakagawa
Riho Nakamura
Airi Sugimoto

CLIENT
A-Sketch

More Projects